edu@g.lpru.ac.th . 083 580 7665 . | |
ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงความยินดี
ดูทั้งหมด
ภาพข่าวกิจกรรมคณะ
22/06/65 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะครุศาสตร์ ได้จัดการอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาการแก่ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในเรื่อง "การพัฒนานักเรียนโดยหลักสูตรการศึกษาพัฒนาสมรรถนะ ๖ ด้าน"...
15/06/65 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการปฐมนิเทศและแนะแนวด้านการเรียนแก่นักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องผลิตสื่ิอชั้น 3 อาคาร 52...
08/06/65 คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ประจำคณะ ที่ได้รับเกียรติบัตรผู้มีศักยภาพในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นผู้มอบ ในการประชุมคณาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง อาคาร 52 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง...
ดูทั้งหมด
ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัย
ดูทั้งหมด
แนะนำสถานที่
อาคาร 52 คณะครุศาสตร์ (สำนักงานคณบดี)

อาคาร 52 คณะครุศาสตร์และคณะมนุษ...

อาคาร 1 คณะครุศาสตร์

อาคาร 7 คณะครุศาสตร์

วิดีทัศน์ / เพลง
วิดีทัศน์ แนะนำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เพลง มาร์ชคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เพลง คนบ้านครู
เพลง มาร์ชครุศาสตร์ (บรรเลง)
เพลง คนบ้านครู (บรรเลง)
ดูทั้งหมด
คณะครุศาสตร์ บน Facebook
ดูตารางการขอใช้ซอฟต์แวร์ (สำหรับบุคลากรเท่านั้น !)

แนะนำหนังสือห้องสมุดคณะครุศาสตร์

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์

สื่อการสอนสำหรับครูประถม

การพัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษา

ทักษะการคิดสำหรับครูในศตวรรษที่ 21

เอกสารประกอบรายวิชา การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ระบบสืบค้นหนังสือ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ติดต่อคณะ
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • เลขที่ 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
 • โทรศัพท์ 0 5424 1303
 • โทรสาร 0 5424 1303
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 3580 7665
 • อีเมล edu@g.lpru.ac.th
 • เว็บไซต์ www.edu.lpru.ac.th

 • Qr Code เว็บไซต์
  Qr Code แฟนเพจ
  สถิติการเข้าใช้ (เริ่ม 6 พ.ย. 60)
  วันนี้
  48
  เมื่อวาน
  134
  เดือนนี้
  3,263
  เดือนที่แล้ว
  6,770
  ปีนี้
  30,353
  ปีที่แล้ว
  63,235
  ทั้งหมด
  181,339
  ©2022 - ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง