edu@g.lpru.ac.th . 083 580 7665 . | |
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจร่วมพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่องานประชาสัมพันธ์ของคณะครุศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ทุกชั้นปี
2) มีความมุ่งมั้น ตั้งใจ
3) ไม่ต้องมีพื้นฐานในการพัฒนาสื่อ

ทางคณะจะจัดฝึกอบรมให้ความรู้และสนับสนุนอุปกรณ์ในการพัฒนาสื่อ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

กรอกใบสมัครได้ที่ edu.lpru.ac.th/g-176

แสดงความยินดี
ดูทั้งหมด
ภาพข่าวกิจกรรมคณะ
26/09/65 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี โดยศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง...
23/09/65 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้ชื่องาน เกษียณสำราญ 65 ด้วย "ฮัก" จากใจสายใยผูกพัน แด่นายวีระชัย รินดวงดี หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง...
18/09/65 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาการจัดทำวิทยานิพนธ์สู่การเป็นนักวิจัยทางการบริหารการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และผู้ที่สนใจ จำนวนกว่า 50 คน ที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องสืบค้น ชั้น 4 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์...
ดูทั้งหมด
ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัย
ดูทั้งหมด
สืบค้น/แนะนำหนังสือใหม่

การจัดการพฤติกรรมสำหรับครูการศึกษาพิเศษ

กิจกรรมการเขียนสร้างสรรค์ในชั้นประถมศึกษา

80 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

การวิจัยการออกแบบทางการศึกษา

ครูยุคใหม่กับการจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0

กิจกรรมประกอบการจัดการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษา

วิดีทัศน์ / เพลง
วิดีทัศน์ แนะนำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เพลง มาร์ชคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เพลง คนบ้านครู
เพลง มาร์ชครุศาสตร์ (บรรเลง)
เพลง คนบ้านครู (บรรเลง)
ดูทั้งหมด
แนะนำสถานที่
อาคาร 52 คณะครุศาสตร์ (สำนักงานคณบดี)

อาคาร 52 คณะครุศาสตร์และคณะมนุษ...

อาคาร 1 คณะครุศาสตร์

อาคาร 7 คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ บน Facebook
ดูตารางการขอใช้ซอฟต์แวร์ (สำหรับบุคลากรเท่านั้น !)

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ช่องทางการติดต่อ
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • เลขที่ 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
 • โทรศัพท์ 0 5424 1303
 • โทรสาร 0 5424 1303
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 3580 7665
 • อีเมล edu@g.lpru.ac.th
 • เว็บไซต์ www.edu.lpru.ac.th
 • ไลน์ไอดี : 0835807665

 • Qr Code เว็บไซต์
  Qr Code แฟนเพจ
  สถิติการเข้าใช้ (เริ่ม 6 พ.ย. 60)
  วันนี้
  71
  เมื่อวาน
  312
  เดือนนี้
  1,564
  เดือนที่แล้ว
  5,962
  ปีนี้
  46,533
  ปีที่แล้ว
  63,235
  ทั้งหมด
  197,519
  ©2022 - ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง