นาที 28 พฤศจิกายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงความยินดี
ดูทั้งหมด
ภาพข่าวกิจกรรม
25/11/66 ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ.สมชาย เมืองมูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม คุณแม่สายพิณ ปิยะโกศล มารดาของ อ.สุทธิมั่น ปิยะโกศล..
23/11/66 ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ ร่วมกับกลุ่มรุ้งอรุณซึ่งเป็นกลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์จดทะเบียนกับทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ลำปาง จัดสัมมนาในหัวข้อ “ดูหนังฟังเสวนาเรื่องสิทธิมนุษยชนในระบบการศึก..
22/11/66 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ รศ.สมชาย เมืองมูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ วัดหนองหัวหงอกร่มโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.ลำปาง..
15/11/66 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ผศ.ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี ชั้นปีที่ 2 ก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ณ ห้องประชุมนารีอินทนนท์ ชั้น 5 อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ..
ดูทั้งหมด
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา
ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัย
ดูทั้งหมด
สืบค้น/แนะนำหนังสือใหม่

ใช้คลื่นพลังบวกดึงดูดพลังสุข

การบริหารวิชาการที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคพลิกผัน

สงครามยูเครน

วรรณกรรมวิจารณ์

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์

ภาษาไทยเพื่อการนำเสนองานแบบมืออาชีพ

วิดีทัศน์ / เพลง
แนะนำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2566
เพลง มาร์ชคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เพลง คนบ้านครู
เพลง มาร์ชครุศาสตร์ (บรรเลง)
เพลง คนบ้านครู (บรรเลง)
ดูทั้งหมด
แนะนำสถานที่
อาคาร 52 คณะครุศาสตร์ (สำนักงานคณบดี)

อาคาร 52 คณะครุศาสตร์และคณะมนุษ...

อาคาร 1 คณะครุศาสตร์

อาคาร 7 คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ บน Facebook

หน่วยงานภายใน ม.ราชภัฏลำปาง
ติดต่อคณะครุศาสตร์
 • ที่อยู่ : 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
 • โทรศัพท์/โทรสาร : 054 241 303
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 083 580 7665
 • E-Mail : edu@lpru.ac.th
 • Line ID : @edulpru
 • Website : www.edu.lpru.ac.th

 • Qr Code เว็บไซต์
  Qr Code แฟนเพจ
  สถิติการเข้าถึงเว็บไซต์ (St. 06/11/2560)
  วันนี้
  288
  เมื่อวาน
  426
  เดือนนี้
  7,056
  เดือนที่แล้ว
  7,904
  ปีนี้
  56,727
  ปีที่แล้ว
  65,182
  ทั้งหมด
  272,895
  ©2023 - ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มรภ.ลป.