ระบบฐานข้อมูลบุคคลากร - PIS  
ผู้ดูแลระบบ

สำหรับบุคลากร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่

ลงชื่อเข้าใช้ Sign in


ชื่อผู้ใช้
เลขที่ประจำตัวบุคลากร
รหัสผ่าน
วัน เดือน ปีเกิด 8 หลัก
 

สอบถามเลขที่ประจำตัวบุคลากรได้ที่ งานบุคคล สำนักงานคณบดี ชั้น 5
หรือ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์

 

 


©2022 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง