KM EDULPRU    

กลับไปก่อนหน้า
วิมลรัตน์ หน่องาม

ชื่อเรื่อง : Service Mind บริการด้วยความเต็มใจ
โพสต์เมื่อ 2017-06-29 10:52:52
ตั้งแต่มาทำงานวันแรกจนถึงวันนี้รู้สึกประทับใจหลาย ๆ อย่าง และได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เรียนรู้ด้วยซ้ำ การทำงานให้บริการด้วยไมตรีจิต ตั้งใจและเต็มใจในการบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ ให้ความช่วยเหลือ ให้บริการด้วยใจ บริการด้วยรอยยิ้ม และให้บริการงานทุกงานไม่เกี่ยงงาน ให้บริการสนับสนุนทั้งอาจารย์และนักศึกษาด้วยความเต็มใจ ถึงแม้บางครั้งการทำงานจะต้องใช้เวลาในการทำก็ตาม เราก็จะพยายามทำให้เต็มที่เต็มความสามารถ เช่น เรื่องนักศึกษาขอย้ายหรือเปลี่ยนโรงเรียนฝึกสอนบางครั้งนักศึกษามาแบบร้อนใจมาก เราก็ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ค่อยๆอธิบายวิธีแก้ไข การทำงานทุกอย่างทุกหน้าที่ไม่ภาระงานนั้นจะหนักหนาแค่ไหน ขอแค่เรามีความตั้งใจ รักในสิ่งที่ทำ เราก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่นั้นออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความประทับใจกับผู้รับบริการค่ะ

 

 


พัฒนาระบบโดย งานสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง