KM EDULPRU    

กลับไปก่อนหน้า
เจมขวัญ ศรียอด

ชื่อเรื่อง : การปฏิบัติงานให้ผู้ขอรับบริการ โดยยึดหลัก ททท (ทำทันที)
โพสต์เมื่อ 2017-06-26 14:09:11
ความประทับใจเริ่มแรกคือการกล่าวทักทายสวัสดี และถาม “มีอะไรให้ช่วยไหมคะ” อาจารย์ที่มาหาเรา มีเรื่องขอความช่วยเหลือแน่นอน ให้เสนอตัวให้บริการอาจารย์ และทำทันที เพื่อให้คณาจารย์หรือผู้ขอรับบริการ(ขอความช่วยเหลือ)ได้รับความพึงพอใจ
ในการณีการขอรับแบบฟอร์มต่าง ๆ ถึงแม้ว่าทางคณะจะมีไว้บริการบนระบบสารสนเทศแล้วก็ตาม หรือถึงแม้เราจะถ่ายเอกสารแบบฟอร์มไว้บริการในล็อกเกอร์แล้วก็ตาม อาจารย์ท่านทราบอยู่แล้ว แต่เมื่อเข้ามาหาเรา เราก็ต้องไปหยิบหรือปริ้นให้ ถือว่าเป็นการบริการเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่สนับสนุนการทำงาน อันจะสร้างความประทับใจ
การขอปริ้นงาน หรือขออาจารย์มาถ่ายเอกสาร ควรสอบถาม เสนอให้ความช่วยเหลือ
การบริหารค้นคำสั่ง คำสั่งไปราชการ คำสั่งแต่งตั้ง เมื่ออาจารย์มาขอ ให้ช่วยค้น หรือปริ้นให้เลย
ไม่แสดงอาการหรือชักสีหน้าใส่ ไม่เลือกบริการเฉพาะบางคน

กรณีไม่ว่าง ให้แจ้งอาจารย์ทราบว่าเราติดภารกิจอะไร และคิวของท่านจะได้เมื่อไหร่ โดยแจ้งว่าจะเร่งดำเนินการให้ ภายใน ระบุเวลา เช่นก่อนบ่ายสอง พรุ่งนี้เช้า
ข้อสำคัญคืออย่าลืมภาระงานหลักของตัวเอง (ถึงแม้ว่า หน่วยงานตระหนักถึงการให้บริการเป็นหนึ่งแก่คณาจารย์ แต่ต้องให้ความสำคัญกับงานหลักของตนเองด้วย)

 

 


พัฒนาระบบโดย งานสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง